global hawa laboratoriýa nyşany

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

Önümler

GYL-FANCY AÇYLAN THC CBD OIL VAPE PEN 0.5ML / 1.0ML / 2.0ML

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

- Görünýän nebit tanky

- THC we CBD ýagy üçin hem amatly

- Gurşunsyz metal we keramiki rulon

- 400mah zarýad berilýän batareýa

- Univershliumumy Micro-USB zarýad porty

- Dürli reňkli ykjam dizaýn

- 0,5 we 1,0ml kuwwatlylygy, hatda uly göwrümi 2,0ml


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Marka

GYL

Model

Gowy

Reňk

Ak / gara / adaty

Tankyň açyklygy

0.5ml / 1.0ml / 2.0ml

Batareýanyň kuwwaty

400mah

Deşik ululygy

4 * φ1.6 / omörite

Agram

30g

Naprýa .eniýe çykyşy

3.5v

Garşylyk

1.4ohm

OEM & ODM

Hoş geldiňiz

Ölçegi

24 * 12 * 90mm

Bukja

Ak gutuda 100 sany

MOQ

100PCS

Üpjünçilik ukyby

Günde 5000 sany

Tölegiň şerti

T / T, alibaba, günbatar bileleşigi

 

GYL-Fancy, alýuminiý garyndy korpusyndan we kompýuter örtüginden emele gelen we içindäki 400mAh akkumulýator we iň köp 2.0ml çenli saklap bilýän ýag çüýşesi bolan, bir gezek ulanylýan wape ruçkasydyr.

Bu bir gezek ulanylýan wape ruçkasy, iki gapdalynda penjireli ýumurtga şekilli dizaýn.Netijede, buglar nebitiň ulanylyşyny hakyky wagtda görüp bilerler.Mundan başga-da, ýarym gezek ulanylýan bir gezeklik ruçkany hiç haçan taşlamajakdygyňyzy we batareýanyň saklanyş möhleti ýa-da isrip boljak ýaglar barada alada etmezligiňiz üçin, aşagynda uniwersal mikro-USB zarýad beriş porty bar.Mundan başga-da, düýbüniň gapdalynda üç burçly ýyldyz dem alýan yşyk bar, üzüp ýörkäňiz ýalpyldaýar.

“Fancy” bir gezek ulanylýan ruçka CBD / THC ýagy üçin niýetlenendir.4 * φ1.6 kabul ediji deşik we iň oňat keramiki rulon bilen, inçe we galyň ýag üçin elýeterlidir.“Fancy” kagyzlar bilen işjeňleşdirilende, ullakan bug, arassa tagam berýär.we birkemsiz urmak.GYL-Fancy, şeýle hem doly özleşdirmäge mümkinçilik berýär.logotipiňiz bilen sazlamak isleýän bolsaňyz, iň gowy özleşdirmek üçin iň professional teklibi dizaýn edip we hödürläp bileris.Şeýle hem, islegiňize we býudjetiňize esaslanyp, ýöriteleşdirilen bukjany maslahat berip bileris.Hususylaşdyrma sahypamyzy barlaň ýa-da has giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň