global hawa laboratoriýa nyşany

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

 • head_banner_011

Biz hakda

GYL diýmek Global Hawa barlaghanasy(Hawa hil bilen global laboratoriýa)

 

GYLElektron çilim gözlegleri we ösüşi, dünýädäki ähli bazarlarda önümçilik we satuw boýunça ýöriteleşen 2013-nji ýylda esaslandyryldy.GYL, dünýä elektroniki çilim üpjünçiligi zynjyrlarynyň merkezi bolan Dongguan şäheriniň Çan'an şäherinde ýerleşýär.2016-njy ýyldan başlap, GYL esasy ýaglary wape enjamy tehnologiýasynyň standartlaryny ýokarlandyrmak wezipesini jemledi.

Gözleg we ösüşdäki täzelikler müşderilerimiz üçin iň oňat girdeji getirýär, şol bir wagtyň özünde mundan beýläkki ösüşimize ylham berýär.Uly dolandyryş, zehinli we öňdengörüjilikli inersenerler, ýokary hilli önümler we birinji derejeli müşderi hyzmaty arkaly, GYL iň oňat boş efir wape enjamlaryny: kartrij, wape ruçka batareýasy, bir gezek ulanylýan ruçka we gaplamalar bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Ekstraktlaryň bugarmagy boýunça 5 ýyldan gowrak gözleg we ösüşden soň, GYL 2200 inedördül metr desgalar we 100-den gowrak işgär her aýda 1 000 000 pc patronlary güýçli önümçilik kuwwatyna eýe edýär.10-dan gowrak QC adam bilen ygtybarly we ýokary standart hil dolandyryş ulgamy.5-den gowrak inersener we ajaýyp önümçilik ulgamy bilen güýçli gözleg we gözleg ukyby.

 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)
 • kompaniýanyň keşbi (1)

Şahadatnama

nyşan2

Önümlerimiz geçdiCE, ROHS şahadatnamalarywe hil dolandyryş ulgamymyz sylaglandyISO 9001: 20152020-nji ýylyň 31-nji iýulyndan

şahadatnama-01
şahadatnama-02
şahadatnama-03
şahadatnama-04

Müşderilerimiz bilen elmydama rahat we netijeli müşderi hyzmaty we satuw hyzmatlaryndan soň ýakyn gatnaşyk saklaýarys.Müşderilerimiz bolsa dünýäden.Mysal üçin, ABŞ, Kanada, Kolumbiýa, Çehiýa, Italiýa, Angliýa, Polşa, Awstraliýa, Japanaponiýa we ş.m.GYL önümleri takyk önümçilige, ajaýyp innowasiýa, howpsuzlyga we durnuklylyga gönükdirilendir.Yhlasly iş tejribesine we durnukly ösüşe esaslanyp, GYL gözleýän iň gowy hyzmatdaşyňyzdygyna ynanýarys.

Sergi

nyşan2
kompaniýa img3
kompaniýa img3-1