global hawa laboratoriýa nyşany

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

Önümler

Doly keramiki wape kartrij mugt agyr metal

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

- Doly keramiki beden we agzy

- Çagalar çydamly gulplama maslahaty

- 0.5ML we 1.0ML-de bar

- Iki sany uly ýumurtga girelge deşikleri.

- Galyň ýaglar üçin ajaýyp işleýär

- Has uly wape, has gowy wape tejribesi etmek üçin ýokary hilli rulon

- popuň we dykylmagynyň öňüni almak üçin simleri çalt we durnukly gyzdyrýar


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Marka

GYL

Model

A10 / A19

Reňk

Ak / gara

Tank kuwwaty

0.5ml / 1.0ml

Bobin

Keramiki rulon

Deşik ululygy

Boýy 2mm * ini 4mm (2 deşik)

Garşylyk

1.4ohm

OEM & ODM

Hoş geldiňiz

Ölçegi

0.5ml: 10.5mmD * 56mmH

1.0ml: 10.5mmD * 68mmH

Bukja

1. plastmassa turbadaky şahsyýet

2. Ak gutuda 100 sany

MOQ

100PCS

FOB bahasy

$ 0.9- $ 1.05

Üpjünçilik ukyby

Günde 5000 sany

Tölegiň şerti

T / T, alibaba, günbatar bileleşigi

Ajaýyp tagamy we tagam arassalygy bolan, şeýle hem Mack Truck ýaly urýan wape tankyny gözleýärsiňizmi?

GYL Doly keramiki 510 Tread vape tankynda doly keramiki korpus we gyzdyryjy bar we bazardaky 3 agyr metal kartrij synagyndan doly fazany geçjek ýeke-täk tanklardan biridir.Ygtybarly, ýöne güýçli bu tankda, ýaglaryňyzyň bitewiligini saklamak we üzülende iň gowy tagam almak üçin ýokary derejeli arassa aýna suw howdany bolan keramiki içki we bedeni bar.

Bu tankyň pes garşylykly gyzdyryjysy bar, ýumurtga goşa 2.0 mm boýly kabul ediş * 4.0mm ini deşikler bilen galyň zatlary üzüp we ýerleşdirip bilýän we ot alanyňyzdan başlap size uly ýylylyk berýän çalt ýylylyk wagtyny hödürleýär.Bu ýörite gulp üstü, iň soňky ýekeje doldurgyç, ygtybarly tank, syzmagyň öňüni almaga kömek edýär we keramika dodaklarda ajaýyp duýulýar.Tagam, güýç we arassalygyň ajaýyp görnüşini gözleýän bolsaňyz, bu doly keramiki tank Vape ýoludyr.Indi 0.5ML we 1.0ML-de bar.

A19 (1)
A19 (4)
A19 (5)

Logotipiňiz bilen sazlamak isleseňiz, iň gowy özleşdirmek üçin iň ussat teklibi dizaýn edip we hödürläp bileris.Şeýle hem, islegiňize we býudjetiňize esaslanyp, ýöriteleşdirilen bukjany maslahat berip bileris.Hususylaşdyrma sahypamyzy barlaň ýa-da has giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň