global hawa laboratoriýa nyşany

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

Önümler

GYL GLASS JAR SCREW TOP- AÇYK / GARAŞAN GAR

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

- Tegelek görnüş

- Agaç dodakly iýmit derejeli beden

- Galyň diwarlar we agyr esas

- Ak içki çyzgy

- Ajaýyp möhür öndürijiligi

- Poslama we döwülmäge çydamly


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Marka

GYL

Makala

Aýna banka

Reňk

Aç-açan / Aýazly

Şekil

Tegelek

Material

Aýna / agaç

Osapylmagyň görnüşi

Buraw

Ses

6ml / 40ml / 65ml / adaty

OEM & ODM

Hoş geldiňiz

MOQ

100PCS

Üpjünçilik ukyby

Günde 500 sany

Tölegiň şerti

T / T, alibaba, günbatar bileleşigi

 

Bu GYL aç-açan / aýazly aýna banka azyk derejesindäki aýnadan ýasalýar we gaty sowuk we yssy zarba, poslama we döwülmäge garşy durmaga ukyply berk we galyň aşagyndadyr.Mundan başga-da, her bankanyň gapak bilen bankanyň arasyndaky howa geçirijiligini ýokarlandyrmak üçin ak içki çyzgy bar, bu suwuklygyň syzmagynyň öňüni alýar.

bankalar (8)
bankalar (9)
bankalar (5)

Aýna bankalarymyz, THC, CBD ýa-da beýleki kannabinoidleri howpsuz we täze saklap bilýän konsentratlar saklamak üçin amatlydyr.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, konsentrat gaplar kenew meýdanynda umumy saklaýyş usulydyr, sebäbi iň gymmatly we meşhur önümleri aňsat we netijeli saklap bilýär.Netijede, önümleri daşarky hapalanmakdan gorap bilýän kannabinoidleri saklamak üçin ygtybarly banka gözlemek gaty zerurdyr.

Hytaýda üzüm enjamlaryny öndüriji hökmünde hil dolandyryş ulgamymyz, standarty berjaý edendigi üçin ISO 9001: 2015 şahadatnamasyna eýe boldy.Diňe dürli görnüşli ýokary hilli batareýalary, patronlary, bir gezek ulanylýan wape ruçkalaryny we beýleki esbaplary hödürlemän, müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilen hyzmaty hem hödürleýäris.Diňe bize ýönekeý bir yşarat ýa-da makul bilinýän mysal berip bilersiňiz, önümleriňizde öz markaňyz üçin iň oňat özleşdirme döretmek üçin iň ussat teklibi dizaýn edip we hödürläp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň