LOGO

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

Önümler

35010 üýtgeýän naprýa .eniýe bilen 510 sapak wape batareýasy

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

- 3 ýylylyk sazlamasy

- 15s gyzdyrmak

- Bahar kontakt pin

- Işletmek / öçürmek üçin 5 gezek çalt basyň

- Galam şekilli dizaýn, B8 batareýasyny şahsy götermek üçin amatly edýär.

- Poslamaýan polatdan ýasalan jaý, dürli reňkler we logotipler bilen ýokary derejede düzülip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Marka

GYL

Model

B8

Reňk

Ak / gara / kümüş

Sapak

510

Batareýanyň kuwwaty

350mah

OEM & ODM

Hoş geldiňiz

Ölçegi

10.5mm D * 75mm H.

Bukja

Aýry-aýry ak guty ýa-da toplum gutusyna gaplaň

MOQ

100PCS

FOB bahasy

$ 2,5- $ 2.8

Üpjünçilik ukyby

Günde 5000 sany

Tölegiň şerti

T / T, alibaba, günbatar bileleşigi

Kartrijlerimiziň iň oňat oýny hökmünde GYL batareýalary kämillige ymtylmagymyzyň ajaýyp mysallarydyr.Diskokary akym derejesi bugy köp mukdarda üpjün edýär, gaty göçme ululyk iň oňat paýhaslylygy kepillendirýär.Mazmunyňyzyň dürli ýapyşyklaryna esaslanyp, tejribäňizi şahsylaşdyrmaga we optimizirlemäge mümkinçilik berýän 3 sany ýylylyk sazlamasy.GYL 510 sapak patronlary bilen bilelikde iň oňat tagamly has yzygiderli, uly buglardan lezzet alarsyňyz.

350mah VV batareýa (5)
350mah VV batareýa (6)
350mah VV batareýa (3)

B8 batareýalary Çaga çydamly gulp aýratynlygy, açmak / öçürmek üçin 5 gezek basmak, rahatlyk berýän wagtyňyz özüňizi höweslendirmek üçin iň amatly ykjam ruçka.Heatylylyk sazlamalary we sazlamalar, şeýle hem döredijiligiňizi wagşy etmek üçin has köp wariant.

Hytaýda wape enjamlaryny öndüriji hökmünde hil dolandyryş ulgamymyz sylaglandyISO 9001: 2015standartyna laýyklygy üçin şahadatnama.Diňe dürli ýokary hilli batareýalary däl, eýsem patronlary, bir gezek ulanylýan wape ruçkalaryny, beýleki esbaplary we ýöriteleşdirilen bukjany hem hödürleýäris.Biz hemişe täze önümleri ösdürýäris.Müşderilerimiz üçin OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris, siz ak bellikli müşderi hökmünde olaryň biri bolup bilersiňiz.Mundan başga-da, 5 ýyldyzly müşderi hyzmaty uzak möhletleýin üzüm pudagynda yzygiderli ösüşimiziň möhüm nokatlaryndan biridir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň