LOGO

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

Önümler

Aşakdaky yşyk çyrasy bilen 510 sapak dem alyş işjeňleşdirilen wape batareýasy

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

- Galam şekilli dizaýn, B2 batareýasyny şahsy götermek üçin amatly edýär.

- Poslamaýan polatdan ýasalan jaý, dürli reňkler we logotipler bilen ýokary derejede düzülip bilner.

- Has amatly ulanmak üçin işjeňleşdirilen dizaýny dem alyň

- LED açyk reňk düzülip bilner

- Aşaky gapagyň reňki, metal bezeg reňki düzülip bilner

- Mikro-USB zarýad bermek mümkinçiligi bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Marka

GYL

Model

B2

Reňk

Ak / gara / kümüş

Batareýanyň kuwwaty

350mah

Sapak

Standart 510

LED açyk reňk

Gyzyl, mämişi, gök, ak, ýaşyl

OEM & ODM

Hoş geldiňiz

Ölçegi

10.5mm D * 76mm H.

Bukja

Aýry-aýry ak guty ýa-da toplum gutusyna gaplaň

MOQ

100PCS

FOB bahasy

$ 1.9- $ 2.15

Üpjünçilik ukyby

Günde 5000 sany

Tölegiň şerti

T / T, alibaba, günbatar bileleşigi

Kartrijlerimiziň iň oňat oýny hökmünde GYL batareýalary kämillige ymtylmagymyzyň ajaýyp mysallarydyr.Diskokary akym derejesi bugy köp mukdarda üpjün edýär, işlenilen ululyk iň oňat paýhaslylygy kepillendirýär.Işledilen, öz-özüne uýgunlaşdyrylan optimal temperatura sazlamasy we düwmesiz dizaýn GYL-i ähli ulanyjy toparlary üçin amatly edýär.

düwmesiz batareýa (1)
düwmesiz batareýa (3)
düwmesiz batareýa (2)

Galam şekilli dizaýn, B2 batareýasyny şahsy götermek üçin amatly edýär.Poslamaýan polatdan ýasalan jaý, dürli reňkler we logotipler bilen ýokary derejede düzülip bilner.Aşaky gapak reňkini, çap nyşanyny we lazer nyşanyny sazlap biler.Gyzyl yşyk çyrasy umumy reňkdir.Mundan başga-da, ak, ýaşyl, mämişi ýa-da gök çyrany saýlap bilersiňiz.

Hytaýda wape enjamlaryny öndüriji hökmünde hil dolandyryş ulgamymyz sylaglandyISO 9001: 2015standartyna laýyklygy üçin şahadatnama.Diňe dürli ýokary hilli batareýalary däl, eýsem patronlary, bir gezek ulanylýan wape ruçkalaryny, beýleki esbaplary we ýöriteleşdirilen bukjany hem hödürleýäris.Biz hemişe täze önümleri ösdürýäris.Müşderilerimiz üçin OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris, siz ak bellikli müşderi hökmünde olaryň biri bolup bilersiňiz.Mundan başga-da, 5 ýyldyzly müşderi hyzmaty uzak möhletleýin üzüm pudagynda yzygiderli ösüşimiziň möhüm nokatlaryndan biridir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň