LOGO

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

Önümler

2022 Täze geliş ýagy 510 Vape Kartrij 1,0ml 0,5ml

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

- Täze “T” şekilli rulon

- Nebit galyndylarynyň gurluşy ýok

- Aýna jaý

- Saýlamak üçin dürli maslahatlar

- 0.5ML we 1.0ML-de bar

- 510 standart sapak

- 6 * 1,5 mm kabul ediş deşikleri

- Has uly wape, has gowy wape tejribesi etmek üçin ýokary hilli rulon

- Popyň we dykylmagynyň öňüni almak üçin simleri çalt we durnukly gyzdyrýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Marka

GYL

Model

A20

Reňk

Kümüş / altyn / ýarag gara

Tank kuwwaty

0.5ml / 1.0ml

Bobin

Keramiki rulon

Deşik ululygy

1,5mm * 6 deşik

Garşylyk

1.4ohm

OEM & ODM

Hoş geldiňiz

Ölçegi

0.5ml: 10.5mmD * 55mmH

1.0ml: 10.5mmD * 65mmH

Bukja

1. plastmassa turbadaky şahsyýet

2. Ak gutuda 100 sany

MOQ

100PCS

FOB bahasy

$ 0.8- $ 0.95

Üpjünçilik ukyby

Günde 10000 sany

Tölegiň şerti

T / T, alibaba, günbatar bileleşigi

GYL A20 patronlary iň ýakymly bugy we dürli ýapyşyk üçin iň uly bulutlary üpjün etmek üçin işlenip düzüldi.GYL A20 Ynkylapçy GYL täze "T" şekilli keramiki ýyladyş elementini görkeziň.Tegelek silindr rulonlary çalyşmak bilen, GYL täze geliş T görnüşi ulanyjylara has ýakymly we has güýçli kuwwat hödürleýär. Enjamyň girelgesi patronlary nebit galyndylaryna öwürmeýän tekizlik üçin döredildi.

Mundan başga-da, has köp müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin saýlamak üçin dürli görnüşli maslahatlary taýýarladyk.Bu element üçin ýokary derejede özleşdirmek hyzmaty bar.Uçunda we aýnada çap edilişi ýaly, lazer, silikon halkalaryň reňklerini üýtgetmek we ş.m.

2022 Täze geliş ýagy 510 Vape Kartrij 1,0ml 0,5ml (5)
2022 Täze geliş ýagy 510 Vape Kartrij 1,0ml 0,5ml (2)
2022 Täze geliş ýagy 510 Vape Kartrij 1,0ml 0,5ml (4)

Doldurmak boýunça görkezmeler

1. Şpris islän ýagyňyz bilen gödek uç iňňesi bilen dolduryň.Iňňäni merkezi post bilen daşarky tank diwarynyň arasyndaky kamera salyň.

2. Nebitiň yzygiderliligine baglylykda, ýelimlilige gabat gelmek üçin ýyladyş zerur bolup biler.

3. Merkezi postda ýerleşýän aşaky gazana çenli ýagy kamerada paýlaň.Artykmaç doldurmaň, sebäbi artykmaç suw syzmagyna sebäp bolup biler.

4. Merkezi posty doldurmaň.Muny doldurmak howa ýolunyň petiklenmegine we syzmagyna sebäp bolar.

2022 Täze geliş ýagy 510 Vape Kartrij 1,0ml 0,5ml (3)
2022 Täze geliş ýagy 510 Wape Kartrij 1,0ml 0,5ml (6)
2022 Täze geliş ýagy 510 Vape Kartrij 1,0ml 0,5ml (7)

GÖRNÜŞ GURAMALARY

1. Tutmak kömekçi gaplamak enjamy ýa-da el bilen edilip bilner.Gaplaňda, maşyny gaty gysmaň we şoňa görä sazlaň.

2. Has galyň ýapyşyklar üçin, ýag bakyň düýbüne ýetýänçä, kartrijde ýerleşsin.Kartrijiň gapagyny ýapyň, kartrijiň möhürlenmegi üçin dogry basyşyň ulanylýandygyna göz ýetiriň.

3. Kartrijden soň dik saklanmaly we doýma döwri üçin azyndan 2 sagat rugsat berilmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň